Schadetaxaties

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De eventueel ontstane schaden kunnen echter aanzienlijk zijn, duidelijkheid inzake deze schade is een must voor een correcte afhandeling.
BouwConsilium inventariseert en taxeert schaden (expertise en contra expertise), ontstaan door brand, rook, weersinvloeden, lekkage, vernieling. Het gaat in deze om het vaststellen van de oorzaak van de schade i.v.m. regres, het begroten / taxeren van de schadepost en het adviseren m.b.t. de herstelmethode c.q. vervanging. Naast de schadebehandeling zal een advies worden uitgewerkt m.b.t. de te nemen maatregelen om gevolgschade te beperken, zowel de materiële- als de bedrijfsschade.

Een helder expertiserapport vereenvoudigt, vermijdt tijdverlies en vergemakkelijkt de communicatie.

content image