Beving / Verzakking

Aardbevingen

Sinds 1986 zijn er aardbevingen door gaswinning in Groningen en Drenthe. De meeste bevingen zijn niet of nauwelijks voelbaar, maar er kunnen ook zwaardere bevingen voorkomen, met grotere gevolgen. Gebouwen in Nederland zijn doorgaans niet bestand tegen deze aardschokken, hierdoor zullen schaden en een onveilige situatie ontstaan. BouwConsilium kan de ontstane situatie vastleggen en u ondersteunen bij het vaststellen / herstellen van de schaden, door het opstellen van een rapportage en herstelkostenbegroting, tevens kunnen we optreden als contra expert inzake de bepaling v.d. hoogte van de schade.

Het herstellen van een zichtbare schade door het ‘plakken van een pleister’ is niet voldoende, het gaat om het constructief herstellen van schaden, en mogelijk bevingsproof maken van het pand. 

BouwConsilium denkt met u mee om u zo veel als mogelijk schadeloos te stellen, de waarde van uw pand is immers reeds door de bevingen in waarde gedaald.

Nulmeting / Bouwkundige opname

BouwConsilium heeft expertise mbt het uitvoeren van bouwkundig opnames, het vastleggen van de huidige toestand van bouwwerken. Wanneer u toekomstige schaden verwacht door bevingen, verzakkingen of voordat plannen in de nabije omgeving worden gerealiseerd is het raadzaam de huidige situatie vast te leggen. Door het opstellen van een bouwkundige opname, voorkomt men lange discussies na een ontstane schade. Het rapport zal in dit geval tevens duidelijkheid brengen over het mogelijk ontstaan zijn van ‘nieuwe gebreken en de hoedanigheid hiervan. Mogelijke oorzaken van schade kunnen zijn; bevingen, grondwaterpeilfluctuaties, heiwerkzaamheden, graafwerkzaamheden of grondverzakking door winning op diepte van grondstoffen.

Voor zowel de uitvoerende partij als de eigenaren van de belendende objecten is een bouwkundige opname van wezenlijk belang. Indien gewenst kan een tussentijdse opname of na-opname uitkomst bieden voor de monitoring en/of afronding van een project.

 

 

Wellicht zijn er nog activa posten ten gelde te maken door bouwwaarde bepaling van eigen projecten.

Bouwconsilium heeft inzicht en kennis in het bouwproces om waardebepalingen uit te voeren, begrotingen te maken of te begeleiden in deze materie.

Na een technische en financiële analyse rapporteren wij u gestructureerd, in heldere taal, en met duidelijke cijfers. Zo kunt u snel en efficiënt beslissen over de te nemen stappen. Tevens kan BouwConsilium bij voortzetting van activiteiten in faillissementen, begeleiden m.b.t. het afronden van deze onderhanden werken. BouwConsilium is door de rechtbank ter assistentie van de bewindvoerder benoemd tot deskundige in de zin van artikel 291 FW.