BouwConsilium

Op deze pagina's bieden wij u informatie over ons kantoor, de werkwijze en dienstverlening. Onze expertise en ervaring zetten we in voor de belangen van onze cliënten, we vertalen complexe zaken naar een helder kader. Mocht u naar aanleiding van wat u op de site leest vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij praten dan graag met u verder. 

BouwConsilium verleent diensten inzake Bouwgeschillen,  Bouwschaden, Bevingsschaden en Insolventie aan Rechtbanken, Rechtsbijstandverzekeraars, Advocaten, Bedrijven en Particulieren. We maken na de Inspectie; Deskundigenberichten, Taxaties, Begrotingen, Rapportages en het geven van Technische Adviezen.
Wij richten ons op de aanwezige feiten en omstandigheden, treden op als onafhankelijke deskundige en komen tot een objectieve beoordeling.
Naast de vastlegging van de ontstane situatie kunnen we ook adviezen geven  m.b.t. vervanging of herstel,  de Begeleiding van dit proces kunnen we eveneens op ons nemen  en Toezicht houden op het uit te voeren werk. 

BouwConsilium verleent diensten op Bouwkundige en Installatietechnische vakgebied.

content image