Contact

BouwConsilium

Regio MIDDEN / ZUID
06 22 196 654    tel
 
Regio NOORD
058 257 0010     tel
 
info@bouwconsilium.nl

Expertise en ervaring in:

  • Bouwgeschil Rapportage / Deskundigenbericht
  • Bouwkeuring / Bouwpathologie
  • Bevingsschade / Verzakking
  • Schadetaxatie / HerstelkostenBegrotingen
  • Bouwbegeleiding / Crisismanagement
  • Bouwschaden / Nulmeting / Conflictbemiddeling