Bezonning of Schaduw

Onrechtmatige Hinder

U ondervind reeds hinder of vermoed hinder door het bouwvolume op het buurperceel. Het zichtbaar maken van de schaduwwerking kan plaatsvinden door de opname vd huidige situatie en deze om te zetten naar een 3d SchaduwVisualisatie, aan te vullen met een onderzoeksrapport, Deze documenten zullen de basis vormen voor de onderbouwing van de schaduwwerking van een object op relevante data en tijdstippen gedurende het jaar.

Advies en onderzoek naar de bezonningssituatie.

Beoordelen van de Schaduwwerking.

content image